Gallery Relocation Exhibition

July 8 Sat. - July 29 Sat. 2017
GALLERY CLOSED ON SUNDAY and MONDAY.

 

Exhibited artists:Nobuo SEKINESatoru KITAGONaoki FUNAKOSHI、Yasuhiko KOBAYASHI、Daijun TSUNEMATSU、Yoshitatsu YANAGIHARA、Takeshi HAGURI、Hikaru YUMURA、Q EIShunsuke MATSUMOTOShuzo TAKIGUCHIToshinobu ONOSATOShoji UEDASisui AKIBAYusuke KOSHIMATakuro NOGUCHIAndy WARHOLYayoi KUSAMAAiko MIYAWAKI、Tatsuoki NAMBATA、Yu OGATA & Ichiro OGATA ONO 、others


Gallery view