Gallery Collection of Winter 2021 - 2022

Dec. 21 [Tue.] ― Dec. 25 [Sat.] 2021 11:00-19:00
Jan. 4 [Tue.] ― Jan. 15 [Sat.] 2022 11:00-19:00
Gallery closed on Sunday, Monday, and national holidays.
Artists: Henry MILLER, KUMAGAI Morikazu, GOMI Taro, MOTONAGA Sadamasa, etc.


Gallery view


GOMI Taro

KUMAGAI Morikazu

Henry MILLER

Henry MILLER

GOMI Taro

KUMAGAI Morikazu

Henry MILLER

HA Myoung-Eun

MOTONAGA Sadamasa

SATO kengo

MIYAWAKI Aiko, MOTONAGA Sadamasa

MIYAWAKI Aiko

KUMAGAI Morikazu

MIYAWAKI Aiko, SEKINE Nobuo

MIYAWAKI Aiko

MIYAWAKI Aiko

SEKINE Nobuo

ISOZAKI Arata, Le Corbusier

ISOZAKI Arata, Le Corbusier

ONOSATO Toshinobu

ISOZAKI Arata

ISOZAKI Arata