Past Exhibitions
Mr. H Photo Collection
July 9[Tues.]― July 13[Sat.] 11:00-19:00
Gallery closed on Sunday, Monday, and national holidays.
We will have 150 works from the collection of Mr. H.

Artists:
Aosaki Naoki, Akasegawa Genpei, Aki Lumi, Takashi Arai, Arai Hiroyuki, Araki Nobuyoshi, Ishiuchi Miyako, Ishikawa Keika, Ueda Shoji, Uema Yukiko, Ushijima Makiko, Otake Akiko, Otomo Masashi, Okazaki Manami, Okada Atsushi, Okamura Akiko, Onodera Yuki, Ono Nahoyo, Kazama Kensuke, Kataoka Y., Kanazawa Kazuhiro, Kaneko Noriko, Kawashima Yasuhiko, Kitai Kazuo, Kinoshita Kenji, Kumagai Seiji, Kura Masumi, Koda Kurodo, Gomi Akira, Koyama Rutsu, Kondo Hitomi, Shibata Ayano, Suematsu Chiaki, Sugiyama Jirota, Suzuki Zenta, Suzuki Norihiro, Slawomir Rumiak, Seki Yoshihiko, Takanashi Yutaka, Takahashi Aki; Taki Kouta; Naito Sayuri; Nonoshita Takeshi; Herbie Yamaguchi; Hagiwara Yoshihiro; Hashio Kenichi, Hanagata Aine; Hayashi Kazumi; Harada Masamichi; Hidaka Chikako; Hiratsuka Miyuki; Hirota Atsuko; Fukuzaki Kyoko; Fukuzoe Tomoko; Fubuki Taiju; Honma Takashi; Makino Katsuhiko; Matsushita Ran; Mitani Hiroshi; Miyakawa Kahori; Miyazaki Takamitsu; Miyashita Maki; Murakami Masakuni; Motoyama Syuhei; Yamauchi Toyoko; Yamada Akira; Yamada Motoko; Yamanaka Kayoko; Yoshida Yoshihisa; Watanabe Satoru; Watanabe Hiroshi

View more information here (PC website)
Gallery TOKI NO WASUREMONO / WATANUKI INC.
LAS CASAS, 5-4-1, Hon-komagome,
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021 JAPAN
Tel +81-3-6902-9530 Fax +81-3-6902-9531
E-mail: info@tokinowasuremono.com
http://www.tokinowasuremono.com/

Open Tuesday-Saturday 11:00-18:00
Closed on Sundays, Mondays, National Holidays
Copyright © 2016 TOKI NO WASUREMONO / WATANUKI Inc.
All rights reserved.