◆ GUTAI
GUTAI was established by young artists in western Japan in 1954.

1950s were times where performance and installation art were still seen as novelty, and not as a respectful work of art.

However, in recent years it has been noiticed internationally and Japanese art between 1950s and 1970s are being actively re-evaluated. From 15th of February 2013, GUTAI exhibition is being held at the Guggenheim Museum in New York.

Represented with the word "Don't imitate others" by the leader Jiro YOSHIHARA, artists of GUTAI denied traditional methods, actively creating new artistic expression.

■ GUTAI members:
Jiro YOSHIHARA, Sadami AZUMA, Toichiro FUJIKAWA, Yutaka FUNAI, Kei ISETANI, Masatoshi MASANOBU, Hiroshi OKADA, Hajime OKAMOTO, Yoshio SEKINE, Shozo SHIMAMOTO, Shigeru TSUJIMURA, Tamiko UEDA, Chiyu UEMAE, Tsuruko YAMAZAKI, Toshio YOSHIDA, Hideo YOSHIHARA, Michio YOSHIHARA, Yoshiko HASHIGAMI, Akira KANAYAMA, Toshiko KINOSHITA, Sadamasa MOTONAGA, Saburo MURAKAMI, Itoko Ono, Takeshi SHIBA, Fujiko SHIRAGA, Kazuo SHIRAGA, Yasuo SUMI, Atsuko TANAKA, Yozo UKITA, Kyoichi MIZUGUCHI, Kimiko Ohara, Noboru SAKAMITSU, Koichi NAKAHASHI, Teruyuki TSUBOUCHI, Shuji MUKAI, Tsuyoshi MAEKAWA, Hiroshi WATANABE, Takesada MATSUTANI, Yuko NASAKA, Norio IMAI, Kumiko IMANAKA, Aine KINASHI (Yoshihiko SHIOYA), Shigeki KITANI, Takehiro NABEKURA, Michimasa NAOHARA, Senkichiro NASAKA, Minoru ONODA, Masaya SAKAMOTO, Satoshi TAI, Ryuji TANAKA, Minoru YOSHIDA, Sadaharu HORIO, Joji KIKUNAMI, Motonao TAKASAKI, Yutaka MATSUDA, Akiko HORIO, Seiko SUGANO, Sadayuki KAWAMURA, Keiko MORIUCHI, MOON Seung-Keun
GUTAI members
(Photographed in 1965 at Gutai Pinacotheca)

PC site:Further information on GUTAI
ときの忘れもの (有)ワタヌキ
〒113-0021 東京都文京区本駒込5-4-1 LAS CASAS
Tel +81-3-6902-9530 Fax +81-3-6902-9531
E-mail: info@tokinowasuremono.com
http://www.tokinowasuremono.com
Copyright © 2016. All rights reserved.