Kouichi TANIKAWA
"CARTES PEINTES Playing Cards
Original playing cards by 27 artists on the front line of modern art"

7.3×2.7×9.1cm(card: 8.9×6.3cm)
Date:Unlisted, but around 1980.
Published:Edition Nancy
AD:Tanikawa Kouichi
Artist introductions:Ishizaki Koichiro
Artists:27 Japanese artists including Akasegawa Genpei, Ikeda Masuo, Usami Shoji, Okamoto Shinjiro, Kano Mitsuo, Kikuhata Mokuma, Kojima Nobuaki, Kiyomizu Akira, Suga Kei, Suzuki Yoshinori, Takamatsu Jiro, Tanaami Keiichi, Tanaka Shintaro, Tanikawa Kouichi, Tsubouchi Kazutada, Nakanishi Natsuyuki, Nakamura Hiroshi, Nakano Yuri, Hiraga Kei, Fukuzawa Yukio, Miyasako Chizuru, Murakami Yoshio, Motonaga Sadamasa, Yokoo Tadanori, Yoshida Katsu, and Yoshino Tatsumi.


Kouichi TANIKAWA
"CARTES PEINTES Playing Cards"

Please contact the gallery for the price.

  Back to Kouichi TANIKAWA's page
  E-mail us for more infomation or orders

Gallery TOKI NO WASUREMONO / WATANUKI INC.
LAS CASAS, 5-4-1, Hon-komagome,
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021 JAPAN
Tel +81-3-6902-9530 Fax +81-3-6902-9531
E-mail:info@tokinowasuremono.com
http://www.tokinowasuremono.com/

Open Tuesday-Saturday 11:00-19:00
Closed on Sundays, Mondays, National Holidays

Copyright(c)2016 TOKI-NO-WASUREMONO/WATANUKI  INC. All rights reserved.