Tadao ANDO
Osamu ISHIYAMA


Arata ISOZAKI
Shoji UEDA


Makoto UYEDA
Bob WILLOUGHBY


Andy WARHOL
Ansei UCHIMA


Toshiko UCHIMA
Q Ei


Akiko OTAKE
Toshinobu ONOSATO


Koshiro ONCHI
Tamiji KITAGAWA


Yayoi KUSAMA
GUTAI


Shiro KURAMATA
Yusuke KOSHIMA


Tetsuro KOMAI
Akira GOMI


Kumi SUGAI
Nobuo SEKINE


Shuzo TAKIGUCHI
Ikko NARAHARA


Tatsuoki NAMBATA
Tamiko NISHIMURA


Takuro NOGUCHI
Myoung-Eun HA


Takeshi HAGURI
Eikoh HOSOE


Sadaharu HORIO
Shunsuke MATSUMOTO


Aiko MIYAWAKI
Jonas MEKAS


Sadamasa MOTONAGA
Le CORBUSIER


 
Kijo ROKKAKU
 
Gallery TOKI NO WASUREMONO
LAS CASAS, 5-4-1, Hon-komagome,
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021 JAPAN
Tel +81-3-6902-9530 Fax +81-3-6902-9531
E-mail: info@tokinowasuremono.com
http://www.tokinowasuremono.com/

Open Tuesday-Saturday 11:00-18:00
Closed on Sundays, Mondays, National Holidays
Copyright © 2016 TOKI NO WASUREMONO / WATANUKI Inc.
All rights reserved.